WAGGGS
Структура ВАДГДС

WAGGGS

Дівчата-гайди в усьому світі належать до найбільшої жіночої організації – Всесвітньої Асоціації Дівчат Гайдів і Дівчат Скаутів (ВАДГДС), до якої входять близько десяти мільйонів членів у 145 країнах світу. В усіх цих країнах, незважаючи на расову відмінність, релігійні переконання, культурні цінності, рівень економічного розвитку, Гайдинг ставить перед собою однакові цінності й завдання. Кожна національна організація приймає фундаментальні принципи Гайдингу і, прагнучи у своїх програмах пристосувати їх до національних особливостей, умов, спрямовує свою роботу на внутрішній розвиток дівчат і молодих жінок.

ВАДГДС як структурне об'єднання включає до свого складу три основні підрозділи: Всесвітнє Бюро, Всесвітню Конференцію, Всесвітній Комітет разом з підзвітними до нього комітетами.

 

Всесвітнє Бюро

Всесвітнє Бюро є секретаріатом ВАДГДС. Воно розташоване в Центрі Олав у Лондоні. В штаті Бюро працюють близько 50 представниць різних країн, які відповідають за роботу ВАДГДС, а саме: забезпечення зв'язку членів організації, планування проведення Всесвітньої Конференції, втілення в життя її постанов, координація роботи підзвітних комітетів, розпорядження фінансовими засобами організації, публікація літератури. Всесвітнє Бюро використовує у своїй роботі три офіційних мови спілкування ВАДГДС – англійську, французьку, іспанську. З 2007 року директором Всесвітнього Бюро є Mary Mc Phail.

Всесвітня Конференція

Всесвітня Конференція - це невід'ємна частина ВАДГДС, яка визначає її основні завдання, принципи роботи, внутрішню та зовнішню політику. В ній беруть участь по два делегати від усіх національних Гайдівських організацій. Збирається Конференція раз на три роки, при цьому кожен раз її місце проведення змінюється.

Перша Всесвітня Конференція проводилась у Лондоні (1920), а останні відбулися на Філіппінах (2002), в Йорданії (2005). Конференція визначає мету та напрямки роботи Гайдингу в усьому світі, а також обирає членів Всесвітнього Комітету, який діє від її імені в період між зборами Всесвітніх Конференцій.

В 2008 році Всесвітня Конференція відбулася в Південній Африці. Офіційний веб-сайт http://www.wagggsworldconference.org/en/home.

В 2011 році Всесвітня Конференція відбулася в Шотландії. Подробиці можна дізнатися тут.

В липні 2014 року відбулася  35-а Всесвітня Конференція у Гонконгу. Подробиці можна дізнатися тут.

 

Всесвітній Комітет

Всесвітній Комітет, який збирається як мінімум один раз на рік, налічує 12 членів. Кожен член бере участь в його роботі протягом 9 років, і кожні три роки у нього включається 4 нових члени, що замінюють тих, термін повноважень яких вже закінчився. Ця система сприяє безперервній його діяльності. Комітет включає в себе ще декілька підзвітних йому комітетів, до складу входять і 5 регіональних комітетів. Через те, що ВАДГДС діє на міжнародному рівні, сфера його впливу така велика, що він розділений на 5 адміністративних одиниць (регіонів). Це Європа, Західна Півкуля (Америка Північна і Латинська), Тихоокеанська Азія (Азія, Австралія, Нова Зеландія), Арабські країни (країни Середнього Сходу з арабським населенням) та Африка.

 

Європа

В склад Європейського Регіону ВАДГДС входять 38 країн, в тому числі й Україна. Європейський Регіон скликає свою внутрішню Конференцію кожні три роки, організовує тренінги та семінари. На своєму регіональному рівні організації-учасниці можуть розробляти сумісну стратегію дій, проводити програми культурного обміну, ділитися ресурсами, вирішувати загальні проблеми.

Європейська Конференція Всесвітньої Асоціації Дівчат-Гайдів та Дівчат-Скаутів відбулася у серпні 2013 року,  на якій АГУ будуть представляли Україну президент Юлія Притиск та міжнародний комісар Олеся Шикова.

Офіційний веб-сайт Європейського регіону ВАДГДС http://europe.wagggsworld.org/en/home.