WAGGGS
Методика гайдингу/скаутингу

Методика гайдингу/скаутингу

Унікальний метод Гайдингу поєднує в собі різні освітні інструменти для досягнення освітньої мети Гайдівського Руху: сприяти розвитку гармонійної особистості та реалізації всього потенціалу кожної дівчини та жінки. Саме в освітніх програмах ці інструменти застосовуються найширше.

1. Відданість Обіцянці та Законам

Як кожна дівчина-гайд у світі має Обіцянку та Закони, українські дівчата-гайди мають свою Обіцянку та Закони , які по суті такі ж самі , але сформульовані Асоціацією Гайдів України у відповідності до національних культурних особливостей. В Обіцянці та Законах АГУ закладені фундаментальні принципи Гайдингу, враховуючи різність релігій, особливості культури та суспільства членів АГУ. Оригінальні слова Обіцянки та Законів були замінені більш сучасною мовою, але базові ідеї, які вони виражали, залишаються тими ж самими. Іноді дівчатам було важко зрозуміти суть Обіцянки та Законів, тому вони усвідомлювали значення даної Обіцянки та Законів та не сприймали їх серйозно. Інтерпретація сучасною мовою була зроблена, щоб зміст Обіцянки та Законів став більш зрозумілим для дівчат.

АГУ має єдину Обіцянку та Закони для всіх вікових груп, але освітня програма побудована таким чином, що з часом, коли дівчина дорослішає , значення та усвідомлення цінностей, що закладені в Обіцянці та Законах, стають більш глибокими та важливими.

Обіцянка

Честю своєю обіцяю прикласти усі зусилля для того, щоб

 • служити своїй країні – Україні, прагнути до вищих духовних ідеалів,
 • допомагати людям,
 • виконувати Закони дівчат-гайдів.

Закони

 1. Честі дівчини-гайд треба довіряти.
 2. Дівчина-гайд вірна.
 3. Обов’язок дівчини-гайд – бути корисною та допомагати іншим.
 4. Дівчина-гайд – подруга всіх та сестра кожному гайду.
 5. Дівчина-гайд увічлива.
 6. Дівчина-гайд любить тварин та оберігає природу.
 7. Дівчина-гайд свідома.
 8. Дівчина-гайд посміхається і не сумує за будь-яких труднощів.
 9. Дівчина-гайд бережлива.
 10. Дівчина-гайд чиста у думках, словах та справах.

2. Патрульна система

Патрульна система представляє собою роботу з дівчатами в маленьких групах – патрулях – під керівництвом однією дівчини – їхньої однолітки. Середня кількість членів у патрулі – 6-10 дівчат одного віку. Кожний патруль має Патрульну Лідерку (ПЛ) з числа дорослих членів (>18) організації, яка, як правило, є найстаршим та найосвіченішим членом патруля. Ії роль полягає в координації роботи патруля та тренуванні молодших членів. ПЛ повинна бути обрана іншими членами патруля , як приклад демократичних рішень.

Освітні можливості такої системи – чисельні, включаючи:

 • навчання через практику
 • навчання у когось та з кимсь такого ж віку в зручному та комфортному середовищі, пропагуючи командний дух та співпрацю
 • навчання тому, як брати, давати та ділити відповідальність
 • розвиток лідерських якостей
 • практика демократичних навичок, включаючи метод прийняття рішень.

За підготовкою ПЛ відповідають відповідні керівні органи обласних / міських організацій (міський голова осередку / тренінговий комісар осередку / програмний комісар осередку і т.ін.). В деяких осередках проходять спеціальні програми та сесії для нових ПЛ, що проводять Програмний та Тренінговий комітети АГУ. Інша корисна форма підготовки ПЛ – продовження обговорення освітньої програми, активітетів, проблем патрулів та планування програми обласного/міського осередку на Раді Лідерів (регулярному зібранні ПЛ осередку).

3. Навчання через практику

Один з особливих освітніх інструментів, який завжди виділяє Гайдівський Рух серед інших організацій неформальної та додаткової освіти – навчання через практику. Це означає, що людина сама виконує певне завдання, а не тільки слухає або пасивно спостерігає за тим, як це робити. Робити щось самостійно означає навчитися цьому скоріше та краще, оскільки це – особистий досвід. Це також означає робити свої власні помилки та вчитися на них. Це не означає, що лідер не повинен підтримувати, допомагати або показувати як щось робити, але дівчина-гайд повинна потім сама спробувати це. Лідер виступає в ролі радника або наставника, але не в ролі неперевершеного судді. Коли застосовується цей метод, дівчина-гайд приймає участь та має змогу приймати рішення, тобто вона може приймати участь у виборі завдань, плануванні та проведенні цих занять в залежності від її віку. Навчання через практику сприяє швидшому та більш якісному навчанню, особистій ініціативі та творчості, оскільки це спонукає дівчину спробувати щось інше та проекспериментувати з новими методами роботи.

4. Прогресивний саморозвиток

Хоча Гайдинг є освітнім Рухом, ми не працюємо за тою ж системою, що і офіційна освітня система. Одна з найбільш важливих ознак, що відрізняє Гайдинг, – система прогресивного саморозвитку для кожної особистості. Це виражається в тому, що, якщо освітня програма , теми і напрямки занять розробляються та пропонуються відповідними комітетами АГУ національного або місцевого рівня, то рішення щодо того, що конкретно робити і як, лежить на кожному члені організації. Право вибору залишається за дівчиною, коли йдеться про те, чому дівчина хоче навчитися та яким чином. Інструмент прогресивного саморозвитку сприяє всебічному розвитку дитини в 5 взаємозалежних сферах:

Інтелектуальній – ця сфера розвитку пов’язана з процесом вивчення, розумінням та передачею знань та інформації. Розвиток цієї сфери охоплює розвиток пам’яті, уваги, здатності систематизувати інформацію, часто також пов’язаний з вивченням мов, виражається через мову та сприйняття.

Духовній – до цієї сфера відносять найглибші думки та переконання індивіда. Це - перш за все віра в те, що вищі сили, ніж природні та фізичні, існують. Духовна сфера включає цінності, що має людина та якими керується у повсякденному житті.

Фізичній – цей аспект розвитку сфокусований на матеріальному тілі, включаючи якості, здібності, рух. В цій сфері дитина розвиває здоров’я через харчування, гігієну, фізичні вправи, а також моторику та перцептивні навички.

Емоційній – це є аспекти індивіда, пов’язані з її почуттями. Це можуть бути емоційні стани, такі як щастя, злість чи страх як відповідь на зовнішні подразники або усвідомлені емоції, такі як сором, гордість або провина, спричинені почуттям пригнічення або зростання самооцінки. Емоційний розвиток містить у собі розуміння та відповідь на емоції інших, вираження, обмін емоціями та емоційну саморегуляцію шляхом контролю та управління емоційними переживаннями.

Соціальній – Цей аспект сконцентрований на тому, яке відношення має індивід до суспільства, як організоване суспільство та як різноманітні групи всередині суспільства залежать одна від іншої. Це містить у собі розуміння соціальних норм поведінки, взаємодія з іншими людьми та контроль подразників та реакцій поведінки. Це також стосується принципів та цінностей, які людина чи суспільство вважає вірними, правильними чи прийнятними способами поведінки. Це цінності та цілі, що супроводжують та спрямовують людину протягом всього життя.

5. Використання символіки

Символіка – це все, що пов’язує групу, створює почуття приналежності. Головними символами Всесвітнього Гайдівського Руху є форма, Обіцянка та Закони, Трилисник (емблема) та девіз «Будь готова». Як і у всіх національних асоціацій, в АГУ ці символи мають свої особливості. В українській асоціації також передбачено, що кожна маленька група (осередки, патрулі і т. ін.) може мати свої символи, такі як церемонія посвяти, емблема чи пісня патруля, церемонія закриття табору і т.ін. Метод символізму спонукає дівчину почуватися особливо – розуміти, що вона належить до певної організації із своїми правилами. Освітня програма включає інформацію про значення та історію виникнення всіх символів. Дуже важливе завдання лідера – пояснити значення цього методу, щоб дівчата комфортно почували себе, одягаючи чи використовуючи символи не тільки в організації, але й з іншими людьми. Всі активітети та завдання повинні допомагати дівчатам в будь-якому віці любити та поважати символи, що представляють Гайдинг.

6. Активна співпраця між молоддю та дорослими

На відміну від традиційної освіти, де дорослі займають центральне місце у навчанні, у Гайдингу роль дорослих зміщена. Ця роль може бути різною в залежності від віку дівчат, з якими працюють дорослі. Молодші дівчата потребуватимуть постійного наставника в той час, коли більш дорослі дівчата лише іноді потребують поради від лідерки. Як бачимо, роль лідерки змінюється, коли дівчата стають старші, і дуже важливо, щоб лідерка з ролі приклада для наслідування або «ідола», якою часто бачать її дівчата, не опинилася в негативній ролі. Лідери повинні забезпечити дівчаткам добрий вплив, а згодом не реагувати на юнацьке «повстання» намагаючись стати більш авторитетною чи байдужою, але навпаки дати дівчатам та молодим жінкам можливість обговорювати сталі цінності та правила. В цей період, якщо існують вагомі причини для прийняття інших цінностей чи правил, дорослий має бути готовим прийняти зміни.

7. Заняття на природі.

Ще один принцип, що відрізняє Гайдинг з поміж інших організацій, – широке використання активітетів на природі, не в приміщенні. Коли гайдинг розпочинався, використання цього методу було майже революційним. І сьогодні активітети на природі грають значущу роль у суспільстві, їх роль не тільки не зменшилась, а навіть зросла. Освітня програма включає різноманітні заняття на природі, які корисні не тільки для створення здорового та активного тіла, але й для зміцнення волі, впевненості у собі, загартовування характеру, бо кожний з активітетів в нашій програмі має освітню мету. Основні гайдівські активітети це табори, вправи на тренування навичок виживання, приготування їжі на природі, походи, досліджування природи, велоспорт і т.ін. Існують також спеціальні активітети, що потребують підготовлених тренерів (спеціально навчених лідерів) з асоціації / запрошених або активітети, що проходять в спортивних центрах або організовані іншими організаціями, такі як парусний спорт, скелелазіння, рафтинг, парашутний спорт і т.ін. Інший надзвичайно важливий напрямок гайдівських активітетів на природі – екологічні проекти.

8. Служіння суспільству

Ще один освітній засіб, що широко застосовується у Програмі АГУ – служіння суспільству. Активітети, що відповідають цьому напрямку, виховують почуття відповідальності за світ, в якому живе дівчина, забезпечують дівчину можливістю зрозуміти та поважати інші культури та способи життя та показують вплив, який має кожний індивід на своє оточення. Серед найпоширеніших активітетів – допомога сусідам, школам, лікарням, робота з соціально та матеріально неблагополучними групами, хворими, немічними або людьми похилого віку та ін.